skip to Main Content
  • Het driekoppig dagelijks bestuur zorgt voor de agendasetting en het organiseren van bijeenkomsten.
  • Leden van de vereniging betalen een jaarlijkse contributie. Deze contributie is dekkend voor de vaste kosten van het platform, zoals de procesbegeleiding, vergaderfaciliteiten en catering. De contributie wordt vastgesteld op basis van de jaarbegroting van het platform en verdeeld onder de leden. In 2022 is dit, uitgaande van 33 leden, €1.500,- per organisatie. Leden die geen of zeer lage inkomsten hebben, hoeven geen contributie te betalen.
  • Er zijn minimaal vier netwerkbijeenkomsten per jaar. Leden kunnen met elkaar ook in kleiner verband bijeenkomsten over specifieke thema’s  organiseren.
  • Bekijk hier de jaarverslagen van 2018, 2019, 2020 en 2021.

Back To Top