skip to Main Content

Informele zorg is zorg door vrijwilligers. Het gaat om zaken als een luisterend oor, praktische hulp of vriendschappelijk contact. Dat kan een enorme steun zijn voor mensen die ziek zijn, een beperking hebben of eenzaam zijn. De vraag naar Informele Zorg is dan ook groot. In Utrecht zijn verschillende organisaties actief die deze vorm van zorg door vrijwilligers bieden, ieder voor een eigen doelgroep. Al deze organisaties werken samen in het Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU).

In het NIZU bundelen zo’n tien organisaties hun krachten. Samen willen ze de kwaliteit van de informele zorg door vrijwilligers en de betrokken organisaties verbeteren. Dit doen ze door onderlinge uitwisseling van deskundigheid, faciliteiten en vrijwilligers. Maar ook door samen naar buiten te treden en zo goed mogelijk duidelijk te maken waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag.

In de Bestuurstafel Gezond Utrecht vertegenwoordigen Irene Domburg van Handje Helpen en Caroline Sarolea van Al Amal het NIZU in 2016.

Handjehelpen gelooft in een samenleving waar iedereen mee kan doen en waar mensen zich voor elkaar inzetten. Daarom ondersteunen wij mensen die dat niet vanzelfsprekend kunnen, want iedereen heeft af en toe een steuntje in de rug nodig. Dat doen wij door een passende koppeling te maken tussen mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken en mensen die hun maatschappelijke betrokkenheid willen omzetten in daden. Wij zijn ervan overtuigd dat hulpvrager en vrijwilligers zo elkaar kunnen versterken en elkaar extra kansen kunnen bieden om zinvol te participeren in de samenleving.

Al Amal is een onafhankelijke organisatie die de participatie van gezinnen, moeders, vrouwen en jeugd in Utrecht en Nederland wil bevorderen. Zij richt zich op diegenen die er niet in slagen op eigen kracht hun weg in de Nederlandse samenleving te vinden.

Het NIZU kent een kern- en een netwerkgroep. De kerngroep bestaat uit directeuren en bespreekt beleidszaken, de netwerkgroep bestaat uit vrijwilligerscoördinatoren en overlegt over informele zorg in de praktijk.

Kerngroep:

 • Al Amal
 • Handje Helpen
 • Hospice Utrecht
 • Humanitas Utrecht
 • Present
 • Rode Kruis Utrecht Midden
 • Stichting Thuis Sterven
 • Telefonische Hulpdienst
 • De Zonnebloem

Netwerkgroep:

 • Al Amal
 • Diaconaal Platform Utrecht
 • Handje Helpen Regio Utrecht
 • Homestart Utrecht
 • Hospice Utrecht
 • Hulp in Praktijk (HIP)
 • Humanitas Utrecht
 • Present
 • Quality Centre Vluchteling vrouwen
 • Rode Kruis Utrecht Midden
 • Stichting Thuis Sterven
 • Telefonische Hulpdienst
 • De Zonnebloem
Back To Top