skip to Main Content

In ieder gezin komen wel eens problemen voor. Problemen van ouders, problemen van jongeren en kinderen, of problemen onderling. Dat hoeft niet erg te zijn, als zij samen een goede oplossing vinden. Maar soms worden de problemen zo groot, dat het goed kan zijn om hulp te vragen.

In de buurtteams jeugd en gezin biedt Lokalis hoogwaardige ambulante basishulp voor jeugd en gezinnen die het nodig hebben. Zo versterken we hun eigen oplossend vermogen in hun directe omgeving, en kunnen kinderen gezond en veilig opgroeien en zich maximaal ontwikkelen en ontplooien. Wij zien de mogelijkheden van de mensen, hun woonomgeving en sociale netwerk, en we bevorderen de inzet hiervan bij het opvoeden en opgroeien.

Back To Top