skip to Main Content

Abrona ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking in en nabij de provincie Utrecht. Wij bieden langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Met aandacht voor de cliënt en zijn of haar leefwereld. Abrona biedt woon- en werkplekken in woonwijken met ondersteuning op maat. Wij vinden het belangrijk dat het netwerk van de cliënt betrokken is en dat cliënten meedoen in de samenleving.

Cliënten kunnen bij Abrona terecht voor het hele proces: we stellen diagnoses, geven behandelingen, doen onderzoek, geven voorlichting, geven antwoord op vragen over financiering, werken samen met andere verwijzers en helpen bij het vinden van een passende behandeling of oplossing Abrona biedt gespecialiseerde behandelingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Abrona heeft een team van professionele medewerkers met uiteenlopende deskundigheden op het gebied van diagnostiek, diëtiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, medische zorg, pedagogische psychologie en mondzorg.

 

Back To Top