skip to Main Content

Abrona

Jan Duenk, bestuurder

Abrona ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. De naam Abrona wordt in de Bijbel genoemd als een pleisterplaats voor mensen onderweg. Abrona, een plaats waar je tot rust kunt komen.…

Altrecht

Roxanne Vernimmen, Raad van Bestuur

Mensen met een ernstige en complexe psychiatrische ziekte kunnen bij Altrecht terecht voor specialistische behandeling. Jaarlijks behandelt Altrecht zo’n 25.000 mensen. Bij Altrecht werken ongeveer 2700 mensen. Wij hebben vestigingen…

AxionContinu

Eliane Thewessen, voorzitter Raad van Bestuur

Onze visie. Wij zijn AxionContinu, een organisatie voor wonen, zorg en revalidatie. Als iemand zorg nodig heeft, raakt dat zijn leven vaak op een overweldigende manier. Dat besef is leidend…

Bartholomeus Gasthuis

Willy van Egdom, Bestuurder

Gevestigd in een monumentaal pand staat het Bartholomeus Gasthuis letterlijk én figuurlijk midden in Utrecht. Wij willen voor de bewoners van onze stad een vertrouwde, veilige plek zijn om zo…

Stichting Boogh

Hetty van Oldeniel, Directeur-Bestuurder

Stichting Boogh biedt begeleiding, behandeling, training en re-integratie aan mensen met hersenletsel, een lichamelijke beperking of chronische ziekte in Midden-Nederland. Wij begeleiden bijvoorbeeld mensen in onze centra in de vorm van…

Diakonessenhuis

John Taks, Raad van Bestuur

Het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn is door de Diakonessen opgericht in 1844. Het oudste Diakonessenhuis van Nederland is anno nu een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis en erkend opleidingsziekenhuis. Het Diakonessenhuis biedt…

Hogeschool Utrecht – faculteit Gezondheidszorg

Carolien Sino, Directeur Instituut Verpleegkundige Studies

Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgen we onderwijs en verrichten we onderzoek. We leiden - aankomende - professionals op die…

De Hoogstraat Revalidatie

Rob Beuse, Raad van Bestuur

De Hoogstraat Revalidatie is het revalidatiegeneeskundig netwerk in de regio Utrecht. We behandelen kinderen en volwassenen in het revalidatiecentrum, bij Mytylschool Ariane de Ranitz en in de ziekenhuizen in Utrecht,…

Huisartsen Stad Utrecht

Carin de Kok, Medisch directeur

Huisartsen Utrecht Stad (HUS) is de aanspreekbare organisatie voor de huisartsen in Utrecht Stad. Alle Utrechtse huisartsen zijn lid van HUS. Huisartsen Utrecht Stad ondersteunt : een betekenisvolle relatie tussen…

Incluzio – buurtteam sociaal

Peter de Visser, algemeen directeur

De Buurtteamorganisatie Sociaal levert vanuit 18 buurtteams sociale basiszorg aan alle volwassen Utrechters die dat nodig hebben. Het buurtteam is laagdrempelig en biedt ondersteuning aan elke Utrechter die vragen en…

Intermetzo

Monique Kavelaars, Bestuurder

Gespecialiseerde jeugdzorg. Gewoon dichtbij. Intermetzo biedt specialistische zorg en behandeling aan kinderen en jongeren van 0-23 jaar met complexe problemen. Dit doen we waar mogelijk via hulp bij hun familie…

Jellinek

Jasper ten Dam, Directeur bedrijfsvoering

Jellinek is dé expert op het gebied van verslaving en koploper in verslavingszorg. Jellinek heeft als eerste in de verslavingszorg een TOPGGz erkende afdeling en biedt daarmee kwalitatief hoogwaardige zorg…

Leger des Heils Midden-Nederland

Jan Jans, algemeen directeur

Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen met professionele zorg en begeleiding. Met ons brede zorgaanbod kunnen we bijna iedereen helpen. Daarnaast zoekt het Leger des Heils met…

Lister

Jan Berndsen en Marlies van Loon, Raad van Bestuur

Lister biedt begeleiding en huisvesting aan mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Deze begeleiding is herstelondersteunend en draagt bij aan de kwaliteit van leven en de tevredenheid van de cliënt. Op…

Lokalis – Buurtteam jeugd en gezin

Marenne van Kempen, Bestuurder

In ieder gezin komen wel eens problemen voor. Problemen van ouders, problemen van jongeren en kinderen, of problemen onderling. Dat hoeft niet erg te zijn, als zij samen een goede…

Unicum Huisartsenzorg

Hans Erik van Helsdingen, Directeur

UNICUM draagt bij aan de kwaliteit van leven van mensen in Midden-Nederland, door de twee regionale huisartsenorganisaties in haar werkgebied - en de daarbij aangesloten huisartsen - te ondersteunen bij…

NIZU – Netwerk Informele Zorg Utrecht

Irene Domburg, Bestuurder-directeur

Informele zorg is zorg door vrijwilligers. Het gaat om zaken als een luisterend oor, praktische hulp of vriendschappelijk contact. Dat kan een enorme steun zijn voor mensen die ziek zijn, een…

Samen Veilig

Hans Erik van Helsdingen, Directeur

Samen Veilig komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind. Onze medewerkers kijken samen met cliënt, gezin, netwerk en lokale hulpverlening naar een oplossing. Samen…

RAVU – Ambulancezorg in Utrecht

Jack Versluis, Directeur-bestuurder

7 dagen per week, 24 uur per dag staan de ambulanceprofessionals van de RAVU voor patiënten klaar om ambulancezorg te verlenen. Deze zorg bestaat uit acute zorgverlening en (besteld) ambulancevervoer. In…

De Opbouw

Ronald Thijs, Raad van Bestuur

De Opbouw is een landelijke stichting die gericht is op het verlenen van zorg aan ouderen, verstandelijk gehandicapten en jeugd. Het Concern-bureau is gevestigd in Utrecht. De Opbouw is een…

Reinaerde

Ella van Lingen, Raad van Bestuur

Mensen met een beperking ontwikkelen zichzelf en kiezen hoe ze willen leven. Medewerkers van Reinaerde dragen met hart en hoofd dagelijks bij aan het welzijn, de participatie en de zelfstandigheid…

De Rijnhoven

Trudy Prins, Raad van Bestuur

Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. Onze missie is kwetsbare ouderen te ondersteunen bij een optimale kwaliteit van leven met behoud…

De Tussenvoorziening

Jules van Dam, Bestuurder - directeur

De Tussenvoorziening biedt opvang, woon- en financiële begeleiding aan mensen die in een kwetsbare situatie verkeren. De begeleiding is gericht op verbetering van de woon- en leefsituatie en het voorkomen…

Santé Partners

Ron Axt, Raad van Bestuur

Santé Partners maakt het mogelijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis en zoals thuis kunnen blijven wonen, ook als er sprake is van een kwetsbare situatie. We dragen actief…

Saltro

Jurgen Woerdman, Raad van Bestuur

Saltro is een innovatief diagnostisch centrum dat door middel van laboratoriumonderzoek, functieonderzoek en advies zorgverleners ondersteunt bij het bieden van de beste zorg aan patiënten. Diagnostiek is onlosmakelijk verbonden met…

U-Centraal

Gert Jongetjes, Directeur bestuurder

U Centraal is een stedelijke welzijnsorganisatie in Utrecht. Beroepskrachten en vrijwilligers bieden informatie, advies, contact en praktische hulp. U Centraal wijst de weg aan iedereen die woont, werkt of zorgt…

UMC Utrecht

Margriet Schneider, voorzitter Raad van Bestuur UMCU en voorzitter Bestuurstafel Gezond Utrecht

Zorg, onderzoek en onderwijs zijn de drie pijlers van het UMC Utrecht. In ons voortdurende streven om de gezondheid van mensen te verbeteren, zijn zij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toonaangevend…

Vecht & IJssel

Daniëlle van Veen, Bestuurder

Vecht en IJssel is dienstverlener in wonen, welzijn en zorg voor ouderen in de provincie Utrecht. Op vier locaties (Ewoud, Transwijk, Zuylenstede en Lieven de Key) en met Zorg Thuis zetten wij ons in voor een…

De Waag (Forensisch Zorgspecialisten)

Evelien van Dijk, Directeur

De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. We bieden gespecialiseerde zorg voor mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag combineren met een psychische stoornis.…

Warande

Moniek van Jaarsveld, Raad van Bestuur

Warande biedt ouderen in Houten en op de Utrechtse Heuvelrug woon-, service- en zorgarrangementen om aangenaam actief te kunnen blijven. Warande verzorgt arrangementen op maat voor mensen die het versterken…

WIJ 3.0

Pascal Derksen, Directeur/bestuurder

WIJ 3.0 activeert, begeleidt en maakt. We activeren door een aanbod van sociale activiteiten en werkactiviteiten. We begeleiden mensen die werkloos zijn via trajecten naar werk en opleiding en bieden verschillende trainingen aan.…

Zorgspectrum

Vivan Broex, Raad van Bestuur

Zorgspectrum is een organisatie die mensen ondersteunt met één of meerdere progressieve chronische  aandoeningen en eventuele gerelateerde aandoeningen en die daardoor beperkingen ervaren in het dagelijks leven.  Die ondersteuning bieden…

Back To Top