skip to Main Content

Samen Veilig komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind. Onze medewerkers kijken samen met cliënt, gezin, netwerk en lokale hulpverlening naar een oplossing. Samen werken we aan het herstel van een veilige situatie.

Veilig Thuis Utrecht is onderdeel van Samen Veilig Midden-Nederland. Veilig Thuis Utrecht is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Veilig Thuis Utrecht werkt voor de 26 gemeenten in de provincie Utrecht en maakt deel uit van het landelijk netwerk van 26 Veilig Thuis organisaties.

Back To Top