skip to Main Content

De Hoogstraat Revalidatie is het revalidatiegeneeskundig netwerk in de regio Utrecht. We behandelen kinderen en volwassenen in het revalidatiecentrum, bij Mytylschool Ariane de Ranitz en in de ziekenhuizen in Utrecht, Zeist, Doorn, Houten, Nieuwegein en Woerden. Daarnaast geven we consulten in verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs, arbeid en dagbesteding.

Zo zelfstandig mogelijk leven
Revalideren is leren om zo zelfstandig mogelijk te leven met een beperking of een chronische ziekte. U leert de mogelijkheden die u wél hebt zo goed mogelijk te gebruiken, zodat u uw leven kunt inrichten zoals u dat wilt. U of uw kind krijgt behandeling en advies van een team van behandelaars onder leiding van een revalidatiearts. U stelt samen met de revalidatiearts en de behandelaars uw eigen doelen. De revalidatiearts maakt op basis van die doelen een behandelprogramma voor u. De revalidatie wordt afgerond als u of uw kind de gestelde doelen zo ver mogelijk bereikt heeft.

Verschillende behandelvormen
Er zijn veel vormen van behandeling mogelijk: poliklinisch (dagbehandeling), klinisch (opname), korte adviesbehandeling, second opinion, behandeling in een peutergroep of werkgroep, of in de vorm van een cursus. De revalidatiearts bespreekt de mogelijkheden graag.

 

Back To Top