skip to Main Content

De Buurtteamorganisatie Sociaal levert vanuit 18 buurtteams sociale basiszorg aan alle volwassen Utrechters die dat nodig hebben. Het buurtteam is laagdrempelig en biedt ondersteuning aan elke Utrechter die vragen en problemen heeft waar hij of zij zelf niet meer goed uitkomt. 

In totaal werken bij de Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zo’n 250 professionals en vakmensen met veel ervaring op het gebied van (psychische) zorg, welzijn, woonbegeleiding, verslaving, werk en inkomen. Zij zetten zoveel mogelijk in op preventie en op de kracht van mensen en hun netwerk. Doel is het vergroten van de veerkracht en ondersteunen om problemen hanteerbaar te maken. 

De buurtteams werken nauw samen met andere aanbieders van basiszorg in de wijk zoals de huisartsen, POH’s en wijkverpleegkundigen en met organisaties die een belangrijke rol spelen in het ‘gewone leven’ van mensen zoals de gemeente, woningbouwverenigingen, sociaal makelaars, wijkagenten en vrijwilligersorganisaties. Andere belangrijke partners zijn specialistische zorginstellingen zoals GGZ en VG.

 

Back To Top