skip to Main Content

7 dagen per week, 24 uur per dag staan de ambulanceprofessionals van de RAVU voor patiënten klaar om ambulancezorg te verlenen. Deze zorg bestaat uit acute zorgverlening en (besteld) ambulancevervoer. In spoedsituaties zijn de ambulances van de RAVU in 96% van de gevallen op tijd  (dit betekent binnen de gestelde norm van 15 minuten).

Aan patiëntveiligheid, het deskundigheidsniveau van medewerkers en onderzoek besteedt de RAVU veel aandacht. Intensieve samenwerking met ketenpartners zorgt daarnaast voor adequate en veilige zorg aan patiënten.
Werkgebied van de RAVU

Het werkgebied beslaat de gehele provincie (1,2 miljoen inwoners) en komt hiermee overeen met de Veiligheidsregio Utrecht. Naast ambulancezorg is de RAVU ook verantwoordelijk voor de Meldkamer Ambulancezorg. Ruim 60 ambulance-eenheden vertrekken dagelijks vanuit verschillende standplaatsen om patiënten zo snel mogelijk van de juiste zorg te voorzien.
Back To Top