skip to Main Content

Gespecialiseerde jeugdzorg. Gewoon dichtbij.

Intermetzo biedt specialistische zorg en behandeling aan kinderen en jongeren van 0-23 jaar met complexe problemen. Dit doen we waar mogelijk via hulp bij hun familie thuis, op school en/of in de wijk. Zorg is nu eenmaal het meest effectief als deze aansluit bij het gewone leven.

Als het niet anders kan, komt 24 uurszorg op een van onze locaties in beeld. We hebben kennis van intensieve behandelingen, wonen en opgroeien, onderwijs en arbeidstoeleiding. Ook werken we nauw samen met lokale, provinciale en landelijke kennisinstellingen. Hierdoor zijn we in staat integrale oplossingen te bieden en kunnen we inspelen op individuele behoeften en mogelijkheden.

Intermetzo levert specialistische zorg in de regio’s Gelderland, Overijssel, Flevoland, Utrecht, Haaglanden en Eindhoven. Gezinshuizen van Intermetzo bevinden zich in heel Nederland.

Intermetzo is onderdeel van Pluryn. Pluryn behandelt en ondersteunt jongeren en (jong)volwassenen met complexe zorgvragen, met als doel het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Dat doet Pluryn vanuit landelijk werkende voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ in Gelderland, Noordoost-Brabant en Noord-Limburg. Maar ook via ambulante diensten, arbeidsintegratie, onderwijs en maatschappelijke ondernemingen.

Waar het kan, doen Pluryn en Intermetzo samen onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen en methodes. Het directoraat Kwaliteit van Zorg en Innovatie is hiervoor de aanjager. Innovatie is nodig om behandelingen en interventies verder te verbeteren, de keuzemogelijkheden in hulp te vergroten en (jeugd)zorg voor nog meer mensen toegankelijk te maken.

Kijk voor meer informatie op: www.pluryn.nl.

Back To Top