skip to Main Content

Santé Partners maakt het mogelijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis en zoals thuis kunnen blijven wonen, ook als er sprake is van een kwetsbare situatie. We dragen actief bij aan het vergroten van de kwaliteit van leven, benadrukken de kracht en het welbevinden van mensen (ook wel ‘positieve gezondheid’ genoemd) en richten ons op vitaliteit. Dit doen wij in ruim 35 gemeenten binnen de regio’s de Lekstroom, Zuidoost-Utrecht en Foodvalley, Rivierenland, Bommelerwaard, de Betuwe en de regio Arnhem door onze dienstverlening direct bij inwoners thuis of dichtbij, in de eigen wijk aan te bieden.

Als de zorgbehoefte verder gaat dan een helpend hand uit de eigen omgeving, bieden wij graag professionele zorg. Van verzorging en thuisverpleging, gespecialiseerde verpleging, (jeugd)maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en begeleiding in huis tot jeugdgezondheidszorg en gespecialiseerde zorg thuis.

Santé Partners heeft een budgetomvang van circa 110 miljoen euro en heeft ruim 3.000 medewerkers in dienst en werkt nauw samen met veel betrokken vrijwilligers.

Back To Top