skip to Main Content

De Tussenvoorziening biedt opvang, woon- en financiële begeleiding aan mensen die in een kwetsbare situatie verkeren. De begeleiding is gericht op verbetering van de woon- en leefsituatie en het voorkomen van terugval. De ondersteuning die wij bieden is afhankelijk van de situatie en vraag van de cliënt. Hierin stimuleren wij cliënten om zoveel mogelijk de regie in eigen hand te nemen.

Onze doelgroep bestaat uit mensen die door sociaal-maatschappelijke of psychische omstandigheden in een kwetsbare (woon)situatie verkeren. Een deel van hen verblijft op straat of in de laagdrempelige dag- en nachtopvang. Zij zijn vaak moeilijk bereikbaar en begeleidbaar. Daarnaast is een groot deel van de doelgroep dakloos geweest of marginaal gehuisvest. Zij hebben vaak noodgedwongen hun woning moeten verlaten en zijn niet in staat om op eigen kracht en zonder ondersteuning een stabiele woonsituatie te realiseren of te behouden.

Back To Top