skip to Main Content

UNICUM draagt bij aan de kwaliteit van leven van mensen in Midden-Nederland, door de twee regionale huisartsenorganisaties in haar werkgebied – en de daarbij aangesloten huisartsen – te ondersteunen bij het leveren van persoonsgerichte, multidisciplinaire eerstelijnszorg. Onder kwaliteit van leven verstaan we het fysiek, psychisch en sociaal functioneren van mensen en hun eigen beleving daarvan.

De belangrijkste uitgangspunten voor ons zorgaanbod zijn:

  • Gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven
  • Persoonsgerichte zorg is maatwerk
  • Eigen inbreng en zelfredzaamheid stimuleren
  • Regie van de zorg in handen van huisarts
  • Zorg gebaseerd op actuele standaarden en richtlijnen
  • Samenwerken met professionals in zorg-, welzijn- en sociale domein
  • Innovatie en ontwikkeling
  • Kwaliteit, doelmatigheid en transparantie
Back To Top