skip to Main Content

‘Wij geloven in mensen, ongeacht de situatie’

Het Leger des Heils Midden-Nederland verleent professionele hulp in combinatie met persoonlijke betrokkenheid in provincie Utrecht, Flevoland en het Gooi. Het Leger des Heils staat klaar voor mensen die kampen met complexe problemen op meerdere gebieden in hun leven. Wij geloven dat een combinatie van persoonlijke betrokkenheid bij het leven van kwetsbare mensen en professionele hulpverlening een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een samenleving waarin alle mensen tot hun recht komen.

Om dit doel te verwezenlijken zetten ruim 1.300 medewerkers en ruim 500  vrijwilligers zich in om jaarlijks duizenden mensen te helpen op weg naar herstel van het gewone leven.   Wij bieden wij onder andere:
– ambulante begeleiding voor Jeugd & Volwassen
– vormen maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO, GGZ en VG)
– Jeugdzorg (residentieel, gezinshuizen, kamertraining)
– vele vormen werk en activering 50I50
– wijkverpleging OGGZ
– verpleging & verzorging centra

Bij alles wat we doen is dit ons doel: mensen helpen die geen helper hebben.

Back To Top