skip to Main Content

Lister biedt begeleiding en huisvesting aan mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Deze begeleiding is herstelondersteunend en draagt bij aan de kwaliteit van leven en de tevredenheid van de cliënt. Op deze wijze ondersteunen wij onze cliënten in het benutten van hun mogelijkheden om inhoud te geven aan hun leven. Lister biedt de volgende diensten:

Reguliere zorg
Lister begeleidt mensen met psychiatrische problemen die begeleiding nodig hebben om zelfstandig te wonen en te leven. Zij kunnen ambulant begeleid worden of vanuit een van de beschermde woonvormen, verspreid over diverse ggz-locaties

Specialistische zorg
De Lister beidt specialistische begeleiding aan mensen met specifieke problematiek:
Begeleiding bij autisme 
Forensische zorg
Begeleiding bij verslaving
Begeleiding bij eetstoornissen

Begeleiding aan jongeren
Lister begeleidt jongeren vanaf 18 jaar met psychiatrische problematiek. Deze begeleiding wordt geboden vanuit speciale woonvormen van Lister.

Begeleiding aan ouderen
Lister begeleidt mensen vanaf 55 jaar, die bekend zijn met psychiatrische en/of verslavingsproblemen, vaak in combinatie met lichamelijke beperkingen. De begeleiding vindt plaats in beschermde woonvormen van Lister.

Back To Top